Vanaf nu kunt u online afspraken maken!

Het is zover, vanaf nu kunt u online uw afspraak inplannen. Voordat uw afspraak ingepland kan worden dient u zich eerst even te registreren. Pas op dat uw afspraak pas doorgaat wanneer deze bevestigd is. Deze mail kan in uw spam box terecht komen. Bij afwijzing van de afspraak past het niet in het tijdsslot en dient u een andere afspraak te maken.

https://afspraak.looppiness.com/elmis-knipschuur/

Comments are closed.